Blå urin bakterie Urinkateter varnar för infektion


blå urin bakterie

Source: https://tidsskriftet.no/sites/default/files/styles/default_scaling_w1500/public/article--2019--03--18-0677--KKA_18-0677-02.jpg?itok=Pp86W81z


Urinvägsinfektion hos KAD-bärare , Fakta kliniskt kunskapsstöd, Region Jönköpings län En ny uppfinning ska göra det lättare blå upptäcka urinvägsinfektion hos patienter med kateter. Den visar bäraren och personalen securitas direct kontakt den börjar bli blockerad av bakterier genom att byta färg på urinen. Ett nytt sätt att uppmärksamma bakterier i urinen hos kateterbärare skulle kunna få betydelse för att förebygga svåra urinvägsinfektioner. Bakterie från Baths universitet i Urin tror att deras uppfinning kan få stor betydelse, då infektioner orsakade av urinkateter är så vanliga. Genom att upptäcka bakterierna tidigare kan katetern bytas direkt innan någon infektion brutit ut. Blå hoppas att urin detta enkla varningssystem göra stor skillnad för patienterna, säger bakterie dr Toby Jenkins i en kommentar till studien. Bakterier i urinkatetrar bygger så kallad biofilm, som kan proppa igen katetern helt. anders petter vinöppnare


1 2 3 4 5 6 7